OVA: MISERICORDIA

Anika Cetina i Valentina Miloš
predstava

Plesna predstava Ova: Misericordia prvi je autorski rad plesnih umjetnica i bliskih suradnica Anike Cetine i Valentine Miloš.

Polazište ovog rada počiva na korištenju dvaju radova ostvarenih kao solo izvedbe Anna, balla Anike Cetine i l (s) Valentine Miloš. Koristeći teme tih radova kao temelj i predložak za novi rad, umjetnice se nastavljaju baviti pitanjima o životu i smrti. 

U tom istraživanju kao predložak koriste glazbeno djelo Rekvijem u d-molu, K.626 (1791.) Wolfganga Amadeusa Mozarta kako bi interese smještanja pitanja života i smrti u kontekst izvedbe i kazališta preispitale u plesu i koreografiji. Pokušavajući pronaći mjesto i odgovore u svojim umjetničkim interesima, autorice ne iscrpljuju samu ideju tematike rada, već vlastite kapacitete bavljenja idejom. 

Ova: Misericordia postavlja pitanje što u kontekstu izvedbe znači živjeti i umrijeti, odnosno prihvatiti naše vrijeme i mjesto te u njima pronaći smisao, svrhu i milost. 

Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.

AUTORSTVO I IZVEDBA: Anika Cetina i Valentina Miloš
OBLIKOVANJE SVJETLA I TEHNIČKA PODRŠKA: Tomislav Maglečić
PRODUKCIJA: Udruga profesionalnih plesnih umjetnika – PULS
KOPRODUKCIJA: Rezidencijalno – istraživački festival PLATFORMA HR, ANTISEZONA 23
UZ PODRŠKU: Centar – KNAP

Veliko hvala Petri Hrašćanec, Tomislavu Maglečiću, Dori Sarikayi, Danijelu Popoviću, Domagoju Kujundžiću, Miri Manojloviću, Ivi Nerini Sibili, TALA PLE(j)S-u i Savezu udruga Molekula što su svojim trudom i dobrom voljom podržali naš prvi autorski rad.

Projekt je financiran od strane Ministarstva kulture i medija RH i Zaklade Kultura Nova.

foto: Nina Đurđević