TEKSTOVI

ANTISEZONA Outerface tekstovi donosi niz tekstova raznih formi koji prate live i online sadržaje. Radi se o autoricama i autorima koji su profesionalno blizu suvremenom plesu ali ili nisu iz same struke ili nisu iz našeg najbližeg konteksta. Tekstovi se nadovezuju na predstave i događanja ANTISEZONE kroz perspektive, refleksije i doživljaje autorica, rekontekstualizirajući i stvarajući dinamično diskurzivno polje.

Kadriranje žudnje:
Ženae, encore

Ana Fazekaš

O ženskom se tijelu često misli i govori u metaforama, zatvara ga se u reprezentacije kako bi se njime ovladalo, ali ono ih uvijek prerasta. Metafora je veo koji zakriva ono što je prijeteće, abjektno. Kadrovi i Centimetri progovaraju o ženskosti u beskrajnim odrazima, ne tako što podižu veo, nego tako što ga multipliciraju i aktiviraju u plesu bezbroj velova, zavodničkom plesu žudnje koja može jednako biti meka i razorna, koja bi mogla, kad bi htjela, odnositi glave na srebrnom pladnju.

DATUM OBJAVE: lipanj 2021.

Antisezona, mekani otpor:
ne sasvim festival, još uvek ne sezona.

Dragana Alfirević

Možda je Antisezona jedna trodnevna predstava, u kojoj i spavamo, i razgovaramo, i plešemo i pijemo zajedno? Možda je Antisezona jedna dugačka radionica, možda je ipak festival, koji ne želi to da bude i zbog toga je još više festival koji menja ideju festivala? Možda su predstave ove tri autorke kontekst u kojem se događaju drugi radovi, ili je možda obrnuto? Ili je moguće da su različiti radovi jedni drugima kontekst i okvir, u su-postojanju mnoštva?

DATUM OBJAVE: lipanj 2021.