TEKSTOVI

ANTISEZONA Outerface tekstovi donosi niz tekstova raznih formi koji prate live i online sadržaje. Radi se o autoricama i autorima koji su profesionalno blizu suvremenom plesu ali ili nisu iz same struke ili nisu iz našeg najbližeg konteksta. Tekstovi se nadovezuju na predstave i događanja ANTISEZONE kroz perspektive, refleksije i doživljaje autorica, rekontekstualizirajući i stvarajući dinamično diskurzivno polje.

KADRIRANJE ŽUDNJE:
ŽENAE, ENCORE

Ana Fazekaš

O ženskom se tijelu često misli i govori u metaforama, zatvara ga se u reprezentacije kako bi se njime ovladalo, ali ono ih uvijek prerasta. Metafora je veo koji zakriva ono što je prijeteće, abjektno. Kadrovi i Centimetri progovaraju o ženskosti u beskrajnim odrazima, ne tako što podižu veo, nego tako što ga multipliciraju i aktiviraju u plesu bezbroj velova, zavodničkom plesu žudnje koja može jednako biti meka i razorna, koja bi mogla, kad bi htjela, odnositi glave na srebrnom pladnju.

DATUM OBJAVE: lipanj 2021.

ANTISEZONA, MEKANI OTPOR:
NE SASVIM FESTIVAL, JOŠ UVEK NE SEZONA.

Dragana Alfirević

Možda je Antisezona jedna trodnevna predstava, u kojoj i spavamo, i razgovaramo, i plešemo i pijemo zajedno? Možda je Antisezona jedna dugačka radionica, možda je ipak festival, koji ne želi to da bude i zbog toga je još više festival koji menja ideju festivala? Možda su predstave ove tri autorke kontekst u kojem se događaju drugi radovi, ili je možda obrnuto? Ili je moguće da su različiti radovi jedni drugima kontekst i okvir, u su-postojanju mnoštva?

DATUM OBJAVE: lipanj 2021.

ARHIVSKO GRADIVO IZVAN ARHIVA

Tea Kantoci

Zbog prividno neuhvatljive prirode suvremenog plesa konsenzus oko optimalnog načina arhiviranja ne postoji jer svaki od navedenih načina ima svoja ograničenja. To ne znači da moramo tragati za „točnim” načinom arhiviranja niti da takav način uopće postoji. Osim što omogućuje čuvanje i akumuliranje informacija iz područja suvremenog plesa, ključna je odrednica arhiviranja da potencira interpretaciju postojećih te proizvodnju novih znanja i umjetničkih praksi.

DATUM OBJAVE: srpanj 2021.