STAGING A PLAY: ANTIGONE

Matija Ferlin
predstava

foto: Andi Bančić

Izvedbeni projekt Staging a Play: Antigone koreografa i izvođača Matije Ferlina nastavak je višegodišnjeg scenskog istraživanja izvedbenih praksi kroz dva autorska koncepta: solo-izvedbe kojom se bavio u seriji radova Sad Sam, i koncepta proširenih koreografskih uprizorenja u projektima pod zajedničkim nazivom Staging a Play. Odabirom Antigone kao ishodišta Ferlin se odlučuje za još radikalniji i kompleksniji pristup ideji proširenog koreografskog uprizorenja, pri čemu dramska lica i njihove funkcije svodi na jedno izvođačko tijelo i jedan glas, zadržavajući narativ drame i logiku dramskih situacija. Preuzimanjem funkcija i replika svih protagonista i odnosa koje oni kreiraju, Ferlin izlaže svoj izvođački korpus; pokret i govor, nizu situacija koje balansiraju na rubu izvedbenih mogućnosti i logike.

Koristeći prostor pozornice za traženje svemogućeg, polivalentnog, izvođačkog tijela koje se istovremeno gradi i ruši, ispisuje i briše, dijeli i sažima, Ferlin s otvorenim rizikom ulazi u dekonstruiranje konvencija drame, dramskog narativa, izvedbe i kazališnog čina, ali i vlastitog izvođačkog habitusa, želeći stvoriti koreografsku cjelinu ekstremno delikatne tjelesnosti u suprotnosti s govornom riječi.

Tijelo koje neprestano raste kroz egzekuciju zadatka, postaje sjecište dramskih silnica, mjesto susreta antagonista i protagonista, točka heterogenog umnažanja funkcija i objekt kontinuirane mijene. Svakom novom replikom uspostavlja se novo tijelo, a novim tijelom i novi odnos elemenata u cjelini. Tijelo neprestane mijene preuzima na sebe cjelokupni narativni okvir, sve ono što ga opisuje i pretvara istovremeno u trpeće tijelo sustava, ali i tijelo otpora. Inzistiranjem na krajnostima koje generiraju rubni pojmovi poput početka i kraja, posluha i neposluha, života i smrti, aktivnosti i pasivnosti, Ferlin ulazi u formalno radikalni, koreografsko slojeviti i emocionalno iscrpljujući dijalog s povijesno-teorijskom žanrom grčke tragedije i Antigonom kao simboličkim središtem snage i šezdesetosmaškog otpora svakoj vrsti ugnjetavačkog i izrabljivačkog sistema vlasti. 

– Goran Ferčec

Prema Sofoklovoj tragediji Antigona u prijevodu Dona Taylora.

DRAMATURGIJA: Goran Ferčec
GLAZBA: Luka Prinčič
SCENOGRAFIJA: Mauricio Ferlin
OBLIKOVANJE SVJETLA I TEHNIČKO VODSTVO: Saša Fistrić
KOSTIMOGRAFIJA: Matija Ferlin
GRAFIČKO OBLIKOVANJE: Tina Ivezić, Matija Ferlin
PRIJEVODI: Urban Belina

PRODUKCIJA I ORGANIZACIJA: Emanat, Matija Ferlin
KOPRODUKCIJA: Mediteranski plesni centar, Svetvinčenat
PARTNERI: Bunker, Stara mestna elektrarna – Elektro Ljubljana, Istarsko narodno kazalište, Pula
FINANCIJSKA PODRŠKA: Grad Ljubljana, Grad Pula, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Istarska županija, Zaklada Kultura nova, Ministarstvo kulture Republike Slovenije

NA ANTISEZONI

4. blok | BLACK BOX SESSIONS

SRIJEDA, 10. studenoga 2021. | 20:00 | Kulturni centar Travno
STAGING A PLAY: ANTIGONE, gostovanje