O

Sonja Pregrad
predstava

O nastaje na interesu za geometriju biljaka i afekata te tenziju an/organskog. Temelji se na nastavku rada sa timom izvođača_ica, polažući na postojeće dijeljeno razumijevanje koreografskog i izvođačkog rada. Kroz formalnost koreografskih rješenja, afektivni intenzitet izvedbenog (kroz pokret i glas), te eksperiment sa ispreplitanjem kompozicijskih formi prostora, vremena i pažnje, koregrafija počiva na nizu zadatosti, ali bez kranje fiksiranosti, ostavljajući izvođačicama_ima prostor za donošenje odluka, afekata i oblika.

Kao što se u proljeće istovjetni ciklus rasta manifestira raznoliko kroz tlo, mahovinu, travke, cvjetnice, drveće, ispunjujući različite oblike i vektore, ali i ukazujući na zajedničku pokretačku silu, zanima me mogućnost kompozitne koreografije kolektivnog tijela – folklor geometrije an/organskog (kao kolektivni zbir-koreografija gesti). Želim otvoriti pitanje koreografije konceptualno i metodološki prema ruševini antropocentrične arhitekture gledanja (imanentne kazalištu kao mediju).

Proučavajući i preuzimajući kvalitete kretanja (unutar) biljaka, poput simetrije, odnosa horizontalnog i vertikalnog (uzemljenja i lokomocije), ciklusa i njihovih koreografskih događajnosti (prirodne plastike uništenja: suša, požar, odumiranje lišća, razdoblje hibernacije; a onda gomoljenje, nicanje, rast, debljanje plodova…) te ekosistemskih zavisnosti i međuodnosa, baveći se geometrijom koja rezultira ritmom (ili je rezultat ritma) pokreta, zanima me misliti izvedbu kao drag, ili kao sub-oratorij bilja – koristeći pred-jezik ili post-jezik (artikulaciju glasa onkraj riječi, pokreta onkraj plesa), na taj način destabilizirajući ono što izvedba nudi gledatelju, otjelovljujući korjenitost izvedbenog trenutka. 

O nastavlja mišljenje prostora plesa i koreografije pitanjima, odnosno slikama otpornosti, međupovezanosti, uništenja, tuge i žalovanja, paralize i pokreta, tenzičnosti antropocentrične pozicije.

IDEJA I KOREOGRAFIJA: Sonja Pregrad, u suradnji sa:
PLES: Ivana Bojanić, Viktoria Bubalo, Lana Hosni, Anna Javoran, Nika Pećarina, Eva Priečková
GLAZBA I KONCEPT PROSTORA: Nika Pećarina
KOSTIMOGRAFIJA: Bruna Jakupović
SCENOGRAFIJA: Liberta Mišan
OBLIKOVANJE SVJETLA: Ema Kani
VODITELJICA ZVUKA: Martina Gucić
VIZUALI: Lana Lephamer
ASISTENTICA PRODUKCIJE: Tea Kantoci
TEHNIČKI VODITELJ: Tomislav Maglečić
PRIJATELJICA PREDSTAVE: Silvia Marchig

HVALA: Josip Knežević, Marko Gutić Mižimakov, Miranda Herceg, Anja Planinić, Iva Nerina Sibila, Mjesni odbor Voćarska, Ana Mrak 
PRODUKCIJA: Objekt plesa u sklopu Antisezone 23 u suradnji sa Muzejem suvremene umjetnosti

Sonja Pregrad je Creative Crossroad umjetnica 2023/24, kroz međunarodnu podršku mreže Life Long Burning

Projekt je realiziran kroz financijsku podršku Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija RH, Life Long Burning, Zaklade Kultura nova, te rezidencijalnu podršku Plesnog centra TALA, te Centra KNAP

video: Sindri Ucu