LA HUESERA LA TRAPPERA LA LOBA

Koreokroj, Irena Mikec

Koreografija: Irena Mikec
Izvedba: Ema Kani, Eleonora Magdalena Vrdoljak, Vladimira Šančić
Zvuk/Svjetlo: Bojan Gagić
Ilustracija: Marko Gutić Mižimakov
Produkcija: KOREOKROJ 2018

Radom na plesnoj predstavi La huesera La trappera La loba Irena Mikec otvorila je novi tematski ciklus koji se bavi ženskom prirodom, potencijalima, suradnjama i procesima. Ostajući vjerna introspektivnim pristupima u kreativnom procesu, ovim radom naglašava organsko i intuitivno te propitkuje izvornu žensku prirodu i njene potencijale. Osvrčući se na, i inspirirajući se knjigom Clarisse Pinkole Estés: Žene koje trče s vukovima bavi se osluškivanjem i izvlačenjem pramotivacije za kretnju, usuđuje se direktno i očito zaroniti u arhetipove i simboliku divlje ženske prirode. Konteksti kontinuirane borbe za vidljivost, priznatost, vrednovanje, jednake uvjete i prilike tjeraju nas na trošenje energije i resursa na van, na politiku, na odnose. Ovim radom postavljamo si pitanje i dajemo si dopuštenje pogledati na unutra, uložiti u bavljenje intuitivnim, posvetiti se slojevitim i vijugavim putevima podsvijesti i otkrivati vlastitu prirodu i nasljeđe. Proučavamo kojim smo tokovima i tragovima došli do ovog mjesta na kojem smo i koje simbole otkrivamo i želimo slijediti dalje.

“Bez obzira na to gdje smo, sjenka što kaska za nama nesumnjivo ima četiri noge.”
– Dr. Clarissa Pinkola Estés

Projekt je financijski podržan od Ministarstva kulture RH