CRUEL, CRUEL NATURE

Multimedijalna koliba
predstava

“nevina i blagotvorna”, reći će thoreau, priroda “suosjeća s našom vrstom”.
dok vjetar kod p. j. harvey šapuće: “cruel nature has won again…”
priroda čovjeka i priroda prema čovjeku,
suosjećajna je i okrutna, razara (i samu sebe) i ponovno stvara.
buja i isušuje, utišava i zaogrće, nastaje i nestaje. pobjeđuje.
nije ni dobra ni loša, sretna ni nesretna, blaga ni surova, nema početak ni kraj.
stalan joj je tek pokret, promjena. obnavljanje, u svemu, stalno.
pokret je taj koji se opire i govori da se smrt nastavlja u život.
ako je priroda ta koja pobjeđuje, a dio smo joj, u svom pulsiranju, i mi smo pobjednici.
dijete spava, diše, nosnice mu se šire: u tom pokretu sjaji sreća trenutka.
krhkost. strah. nježnost. snaga.
cruel, cruel nature.

Ova predstava Multimedijalne kolibe nastala je kao odgovor autorica i autora, okupljenih na poziv plesne umjetnice Zrinke Šimičić Mihanović, na temu otpornosti i obnavljanja koje nalazimo u svakom dahu, svakom pokretu, u nama samima i oko nas. Rad je nastao u suradnji s festivalom Perforacije 2018.

KONCEPT, KOREOGRAFIJA I IZVEDBA: zrinka šimičić mihanović
KOREOGRAFIJA I IZVEDBA: lana hosni
VIDEO I SVJETLO: martina mezak
GLAZBA: adam semijalac

Projekt su podržali: Ministarstvo kulture RH, Grad Zagreb, festival Perforacije.

Rad Multimedijalne kolibe podržava Zaklada Kultura nova.