TEKSTOVI

Tekstovi raznih formi koji prate ANTISEZONINE sadržaje. Radi se o autoricama i autorima koji su profesionalno blizu suvremenom plesu ali ili nisu iz same struke ili nisu iz našeg najbližeg konteksta. Tekstovi se nadovezuju na predstave i događanja ANTISEZONE perspektivama, refleksijama i doživljajima autorica i autora, rekontekstualizirajući i stvarajući dinamično diskurzivno polje.

Rubovi strojnoga srca / plesne infleksije

O predstavi Oh, Mary Shelley

Katja Šimunić

„Na početku budućnosti bile su dvije žene: Mary Shelley i Ada Lovelace. Mary je rođena 1797, Ada je rođena 1815. Svaka od ove dvije mlade žene silovito je na svoj način prodrla u povijest ranih godina Industrijske revolucije. Početak doba strojeva. Obje su pripadale svojemu vremenu – kao što i mi svi pripadamo svojemu – ali obje su bile lučonoše kroz vrijeme, osvjetljavajući svijet budućnosti. Svijet koji je naša današnjica. Svijet koji upravo mijenja prirodu, ulogu i, možda, dominaciju Homo Sapiensa. Povijest se ponavlja – iste borbe u različitim obličjima – ali umjetna inteligencija je nova u ljudskoj povijesti. Svaka na svoj način, ove su dvije mlade žene vidjele njezin dolazak.“ (Jeanette Winterson 12 Bytes[1])


[1] Jeanette Winterson 12 Bytes: How Artificial Intelligence Will Change the Way We Live and Love, Grove Press, 2023), str. 9-10. Prijevod ulomka na hrvatski Katja Šimunić.

ANTISEZONA 23

Luka Ostojić

Stoga i iza neobičnih i začudnih načina izražavanja – zapravo, pomoću njih – mogu prepoznati ista pitanja koja se naziru u filmovima i knjigama, u stripovima i performansima, u slikama i dijalozima. Mogu vidjeti da se tu krije zajednički pokušaj da se napravi nemogući skok preko međusobnih nesporazuma, da se otvore pitanja koja nas zajedno okupljaju u napetim trenucima između gašenja svjetla i uranjanja u san.

DATUM OBJAVE: prosinac 2023.

TJESKOBE:
REFLEKSIJA U TRI EKSTREMITETA

Ana Fazekaš

Kroz poroznu površinu, kroz rupičasto tkanje kože koja se razlijeva preko rubova, želim vam pisati o uronu u prizor / kadar / izvedbu. Pomažu mi sitni mravci na papiru, sabirući raspršene trenutke u kojima otpuštamo granice svoga bića i prepuštamo se pretakanju koje nas miješa sa svime što se prelijeva iz okvira. Postajemo netko drugi, nešto drugo, odvajamo se i udvajamo, pluća se pune vodom, a ispod vilice se rastvaraju škrge. Narcisovo tekuće zrcalo isprva zavodi treperavom refleksijom, da bi zatim progutalo zaljubljeno biće, i ponekad ga ipak vratilo na površinu… ali promijenjenu. Gledam kako se svitanje kreće unatrag u odrazu ljuskica.

DATUM OBJAVE: travanj 2022.

BILJEŽENJE IZVEDBENIH POSTUPAKA
I RAZMATRANJE ISTIH U KONTEKSTU PROIZVODNJE ZNAČENJA

Karla Mesek

U izvedbi mogu postojati:

Mjesta na kojima se značenje uspostavlja. Mjesta na kojima dolazi do transformacije uspostavljenog značenja. Mjesta na kojima razumijevanje značenja izmiče. Mjesta na kojima je moguće upisivanje vlastitog razumijevanja značenja. Mjesta na kojima je moguće susprezanja od upisivanja vlastitog razumijevanja značenja. Mjesta na kojima je potreban pristanak na mogućnost nepostojanja značenja koje nadilazi sam izvedbeni postupak.

DATUM OBJAVE: travanj 2022.

DETERITORIJALIZACIJE ILI
NE OZNAČAVAJ ILI NE INTERPRETIRAJ

Suzana Marjanić

Nadinterpretacija: prikaz nastaje kao poveznica „dva na dva” i u njemu sam interpretativno povezala koreografsko-poetsko-sonornu izvedbu Kik Melone Majke u proljeće / Tužniji od Najtužnijeg komadaIkad sa zvučnom partiturom za hodanje Pauza Dunje Crnjanski s obzirom na zvučne i flanerske segmente te plesnu izvedbu Ranjiva tijela Ane Jelušić s plesnom predstavom Tijelo MN. Filipa Severa s obzirom na somatske prakse, kao izbor koji sam imala priliku gledati u ANTISEZONI 21.

DATUM OBJAVE: siječanj 2022.

ARHIVSKO GRADIVO IZVAN ARHIVA

Tea Kantoci

Zbog prividno neuhvatljive prirode suvremenog plesa konsenzus oko optimalnog načina arhiviranja ne postoji jer svaki od navedenih načina ima svoja ograničenja. To ne znači da moramo tragati za „točnim” načinom arhiviranja niti da takav način uopće postoji. Osim što omogućuje čuvanje i akumuliranje informacija iz područja suvremenog plesa, ključna je odrednica arhiviranja da potencira interpretaciju postojećih te proizvodnju novih znanja i umjetničkih praksi.

DATUM OBJAVE: srpanj 2021.

ANTISEZONA, MEKANI OTPOR:
NE SASVIM FESTIVAL, JOŠ UVEK NE SEZONA.

Dragana Alfirević

Možda je ANTISEZONA jedna trodnevna predstava, u kojoj i spavamo, i razgovaramo, i plešemo i pijemo zajedno? Možda je ANTISEZONA jedna dugačka radionica, možda je ipak festival, koji ne želi to da bude i zbog toga je još više festival koji menja ideju festivala? Možda su predstave ove tri autorke kontekst u kojem se događaju drugi radovi, ili je možda obrnuto? Ili je moguće da su različiti radovi jedni drugima kontekst i okvir, u su-postojanju mnoštva?

DATUM OBJAVE: lipanj 2021.

KADRIRANJE ŽUDNJE:
ŽENAE, ENCORE

Ana Fazekaš

O ženskom se tijelu često misli i govori u metaforama, zatvara ga se u reprezentacije kako bi se njime ovladalo, ali ono ih uvijek prerasta. Metafora je veo koji zakriva ono što je prijeteće, abjektno. Kadrovi i Centimetri progovaraju o ženskosti u beskrajnim odrazima, ne tako što podižu veo, nego tako što ga multipliciraju i aktiviraju u plesu bezbroj velova, zavodničkom plesu žudnje koja može jednako biti meka i razorna, koja bi mogla, kad bi htjela, odnositi glave na srebrnom pladnju.

DATUM OBJAVE: lipanj 2021.