TEKSTOVI

ANTISEZONA Outerface tekstovi donosi niz tekstova raznih formi koji prate live i online sadržaje. Radi se o autoricama i autorima koji su profesionalno blizu suvremenom plesu ali ili nisu iz same struke ili nisu iz našeg najbližeg konteksta. Tekstovi se nadovezuju na predstave i događanja ANTISEZONE perspektivama, refleksijama i doživljajima autorica i autora, rekontekstualizirajući i stvarajući dinamično diskurzivno polje.

O PLURALIZMU FEMINISTIČKO-IZVEDBENIH POETIKA I POTENCIJALIMA NJIHOVA SUGLASJA

Tea Kantoci

Izgradnja specifičnog konteksta u kojem supostoje naigled različite feminističko-izvedbene poetike, koje za cilj imaju međusobno osnaživanje i valorizaciju, kontinuirana je praksa Ive Nerine Sibile, Sonje Pregrad i Silvije Marchig. Prostor koji uporno otvaraju počiva na suradničkim i uključivim principima, a bavi se promišljanjem proširenog polje suvremenog plesa i novomedijskih praksi. U dijalogu s umjetnicama nastojim osvijetiliti brojne točke susreta; one simboličke koje se tiču umjetničkih promišljanja, te one angažirane i izvedbene koje se događaju u javnoj sferi, a koje su prethodile formiranju ANTISEZONE. Ideja koja neprestano titra, koja se širi, podrazumijeva proces stalnog preispitivanja različitih poetika okupljenih oko ANTISEZONE, njihovo stapanje, integriranje, lansiranja i ponovno uzemljenje.

TJESKOBE:
REFLEKSIJA U TRI EKSTREMITETA

Ana Fazekaš

Kroz poroznu površinu, kroz rupičasto tkanje kože koja se razlijeva preko rubova, želim vam pisati o uronu u prizor / kadar / izvedbu. Pomažu mi sitni mravci na papiru, sabirući raspršene trenutke u kojima otpuštamo granice svoga bića i prepuštamo se pretakanju koje nas miješa sa svime što se prelijeva iz okvira. Postajemo netko drugi, nešto drugo, odvajamo se i udvajamo, pluća se pune vodom, a ispod vilice se rastvaraju škrge. Narcisovo tekuće zrcalo isprva zavodi treperavom refleksijom, da bi zatim progutalo zaljubljeno biće, i ponekad ga ipak vratilo na površinu… ali promijenjenu. Gledam kako se svitanje kreće unatrag u odrazu ljuskica.

DATUM OBJAVE: travanj 2022.

BILJEŽENJE IZVEDBENIH POSTUPAKA
I RAZMATRANJE ISTIH U KONTEKSTU PROIZVODNJE ZNAČENJA

Karla Mesek

U izvedbi mogu postojati:

Mjesta na kojima se značenje uspostavlja. Mjesta na kojima dolazi do transformacije uspostavljenog značenja. Mjesta na kojima razumijevanje značenja izmiče. Mjesta na kojima je moguće upisivanje vlastitog razumijevanja značenja. Mjesta na kojima je moguće susprezanja od upisivanja vlastitog razumijevanja značenja. Mjesta na kojima je potreban pristanak na mogućnost nepostojanja značenja koje nadilazi sam izvedbeni postupak.

DATUM OBJAVE: travanj 2022.

DETERITORIJALIZACIJE ILI
NE OZNAČAVAJ ILI NE INTERPRETIRAJ

Suzana Marjanić

Nadinterpretacija: prikaz nastaje kao poveznica „dva na dva” i u njemu sam interpretativno povezala koreografsko-poetsko-sonornu izvedbu Kik Melone Majke u proljeće / Tužniji od Najtužnijeg komadaIkad sa zvučnom partiturom za hodanje Pauza Dunje Crnjanski s obzirom na zvučne i flanerske segmente te plesnu izvedbu Ranjiva tijela Ane Jelušić s plesnom predstavom Tijelo MN. Filipa Severa s obzirom na somatske prakse, kao izbor koji sam imala priliku gledati u ANTISEZONI 21.

DATUM OBJAVE: siječanj 2022.

ARHIVSKO GRADIVO IZVAN ARHIVA

Tea Kantoci

Zbog prividno neuhvatljive prirode suvremenog plesa konsenzus oko optimalnog načina arhiviranja ne postoji jer svaki od navedenih načina ima svoja ograničenja. To ne znači da moramo tragati za „točnim” načinom arhiviranja niti da takav način uopće postoji. Osim što omogućuje čuvanje i akumuliranje informacija iz područja suvremenog plesa, ključna je odrednica arhiviranja da potencira interpretaciju postojećih te proizvodnju novih znanja i umjetničkih praksi.

DATUM OBJAVE: srpanj 2021.

ANTISEZONA, MEKANI OTPOR:
NE SASVIM FESTIVAL, JOŠ UVEK NE SEZONA.

Dragana Alfirević

Možda je ANTISEZONA jedna trodnevna predstava, u kojoj i spavamo, i razgovaramo, i plešemo i pijemo zajedno? Možda je ANTISEZONA jedna dugačka radionica, možda je ipak festival, koji ne želi to da bude i zbog toga je još više festival koji menja ideju festivala? Možda su predstave ove tri autorke kontekst u kojem se događaju drugi radovi, ili je možda obrnuto? Ili je moguće da su različiti radovi jedni drugima kontekst i okvir, u su-postojanju mnoštva?

DATUM OBJAVE: lipanj 2021.

KADRIRANJE ŽUDNJE:
ŽENAE, ENCORE

Ana Fazekaš

O ženskom se tijelu često misli i govori u metaforama, zatvara ga se u reprezentacije kako bi se njime ovladalo, ali ono ih uvijek prerasta. Metafora je veo koji zakriva ono što je prijeteće, abjektno. Kadrovi i Centimetri progovaraju o ženskosti u beskrajnim odrazima, ne tako što podižu veo, nego tako što ga multipliciraju i aktiviraju u plesu bezbroj velova, zavodničkom plesu žudnje koja može jednako biti meka i razorna, koja bi mogla, kad bi htjela, odnositi glave na srebrnom pladnju.

DATUM OBJAVE: lipanj 2021.