IMPRESSUM

KONCEPCIJA, ORGANIZACIJA, PROGRAMACIJA
Silvia Marchig, Sonja Pregrad, Iva Nerina Sibila

ASISTENCIJA PRODUKCIJE
Tea Kantoci

UREDNIŠTVO OUTERFACE PROGRAMA
Iva Nerina Sibila

VIZUALNI IDENTITET ANTISEZONE 21
DIZAJN, IZRADA I ADMINISTRACIJA WEB STRANICE
Tara Ivanišević

FOTOGRAFIJE
Nina Đurđević